Yearly Archives: 2017

Mirusieji yra gyvi

Ne tik prieš Vėlines, bet ir jų dažniau lankomės kapinėse, tvarkome kapus, kuriuose ilsisi mūsų artimųjų palaikai, arba, tiksliau sakant, jie, veikiami Apvaizdos nubrėžtų gamtos dėsnių, dūla ir atliepia Biblijos tiesą: „Žmogau, dulkė esi ir į dulkę pavirsti“ (plg. Per 3, 19). Po biologinės mirties kūnai nyksta, bet sielos, atsiskyrusios nuo jų, įgyja naują gyvybingumo…
DAUGIAU

Laukimas…

Laukimas... Ar lengva gyventi laukimu? Žodis „laukimas“ yra labai nemalonus šitame kontekste... Kodėl? Nes labai sunku gyventi šalia žmogaus, kuris patyrė insultą ir jį suparalyžiavo. Aš labai mylėjau savo bobutę. Labai. Ir deja, turiu pasakyti, būtąjį laiką – mylėjau. Aišku, kad myliu ir dabar, tik jau pasakyti to nebeturiu kam. Mes buvom labai artimos. Ji…
DAUGIAU

Ar vesti vaikus kartu į šarvojimo salę?

Ar vesti vaikus kartu į šarvojimo salę? Susidūriau su dilema. Imti vaikus kartu ar ne einant į šarvojimo salę. Man asmeniškai jokios dilemos nebūtų buvę, nes turiu aiškias ribas. Jei pašarvotas žmogus yra šeimos narys (plačiąja prasme – seneliai, krikšto tėvai ir t.t.) tuomet vaikus vedu kartu, jei tai mano draugų tėvai, kaimynai ir panašiai…
DAUGIAU

Kieno maldos išklausomos?

Kieno maldos išklausomos? Tai tikriausiai plepiausias amžius visoje pasaulio istorijoje – ne tik dėl to, kad turime daugiau mūsų šnekas transliuojančių įrenginių, bet ir dėl to, kad mūsų galvose maža minčių ne iš išorės. Todėl kalbėjimas sudievinamas kaip visų problemų sprendimo būdas. Net ir jaunuoliai – dar nestudijavę žmogaus teisių filosofijos – „pažangiose“ klasėse skatinami…
DAUGIAU